TIN TỨC - SỰ KIỆN

VIETNAMPLUS: CẬN CẢNH VÒNG TAY GIÁM SÁT CÁCH LY COVID-19 DO VIỆT NAM SẢN XUẤT

Sản phẩm được cho là sẽ mang lại tác dụng trong việc quản lý người cách ly tại nhà đồng thời có thể mở ra hướng cách ly những F1 nguy cơ thấp tại nhà, thay vì phải đến các cơ sở cách ly tập trung.

THEOVIETNAMPLUS