banner

Inspire creativity, enrich life

We believe the development of technology
makes it easy to do business anywhere

Introduce

Inspire creativity, enrich life

We believe the development of technology
makes it easy to do business anywhere

Introduce

Inspire creativity, enrich life

We believe the development of technology
makes it easy to do business anywhere

Introduce

Financial technology

GPay logo small
tima logo small

Media technology

GTV logo small
gapo logo small

Cybersecurity technology

VSEC logo small
ginno logo small
hanet logo small

Subsidiary companies

Employees

Customers

G Runner

Culture

G-Group là Tập đoàn Công nghệ thành lập năm 2016, đặt trụ sở tại Hà Nội. Chúng tôi tập trung đầu tư phát triển trong lĩnh vực công nghệ và tài chính, hoạt động với hệ sinh thái 11 công ty thành viên và đội ngũ nhân sự hơn 1000 người.