banner

Tập đoàn công nghệ G-GROUP

G-Group là Tập đoàn Công nghệ thành lập năm 2016, đặt trụ sở tại Hà Nội.
Chúng tôi tập trung đầu tư phát triển trong lĩnh vực công nghệ và tài chính,
hoạt động với hệ sinh thái 11 công ty thành viên và đội ngũ nhân sự hơn 1000 người.

Tập đoàn công nghệ G-GROUP

G-Group là Tập đoàn Công nghệ thành lập năm 2016, đặt trụ sở tại Hà Nội.
Chúng tôi tập trung đầu tư phát triển trong lĩnh vực công nghệ và tài chính,
hoạt động với hệ sinh thái 11 công ty thành viên và đội ngũ nhân sự hơn 1000 người.

Tập đoàn công nghệ G-GROUP

G-Group là Tập đoàn Công nghệ thành lập năm 2016, đặt trụ sở tại Hà Nội.
Chúng tôi tập trung đầu tư phát triển trong lĩnh vực công nghệ và tài chính,
hoạt động với hệ sinh thái 11 công ty thành viên và đội ngũ nhân sự hơn 1000 người.

Tài chính công nghệ

g-capital logo
tima logo small
KB logo small
GPay logo small

Truyền thông công nghệ

BeatVN logo small
GTV logo small
gapo logo small

An ninh công nghệ

VSEC logo small
ginno logo small
gl logo mid
hanet logo small

Công ty thành viên

Nhân viên

Khách hàng

G Runner

Con Người G-Group

Với G-Group, đội ngũ là nhân tố quan trọng nhất, đóng vai trò thiết yếu với sự thành công của Tập đoàn. Văn hoá doanh nghiệp đóng vai trò là “nhựa sống”, nuôi dưỡng và phát triển tổ chức từ trong cốt lõi.