main-1

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ G-GROUP

G-Group là Tập đoàn Công nghệ thành lập năm 2016, đặt trụ sở tại Hà Nội. Chúng tôi tập trung đầu tư phát triển trong lĩnh vực công nghệ và tài chính, hoạt động với hệ sinh thái 11 công ty thành viên và đội ngũ nhân sự hơn 1000 người.

11

CÔNG TY THÀNH VIÊN

1000+

NHÂN VIÊN

30M+

KHÁCH HÀNG

Tin tức – Sự kiện

CUỘC SỐNG G-ER

G Runner