Tuyển dụng

MÔ TẢ Sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho theo đúng sơ đồ kho, đúng tiêu chuẩn bảo quản hàng hóa trong kho. Kiểm tra các chứng từ … .

MÔ TẢ Hoạch định và chuẩn hóa hệ thống kế toán; Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính; Tổ chức công việc và … .

MÔ TẢ Chịu trách nhiệm về công việc của kế toán tổng hợp: Báo cáo thuế, báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo ngân hàng… Làm báo … .

MÔ TẢ Phát triển trò chơi bằng HTML5 với Cocos Creator Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm, code, review code, maintain, hỗ trợ deploy lên các môi … .

MÔ TẢ Thực hiện việc thiết kế các vật phẩm in ấn: poster, bandroll, tờ rơi, giấy mời, standee,… sử dụng cho các sự kiện, hội thảo của công ty. … .

MÔ TẢ Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận theo quy trình tuyển dụng; Trực tiếp làm việc với các bộ phận về yêu cầu tuyển dụng; … .

MÔ TẢ Địa điểm làm việc: Quận 7, TP. Hồ Chí Minh Tham gia nghiên cứu sản phẩm mới, tiếp xúc thị trường, khảo sát nhu cầu, đề xuất ý … .

MÔ TẢ Collect and analyze feedback/requirements from customers, stakeholders and other teams to shape requirements, features and products; Translate product strategy into detailed requirements and prototypes; Scope and prioritize activities … .

MÔ TẢ Nghiên cứu, tham khảo tài liệu kỹ thuật của đối tác để hiểu về luồng kỹ thuật bao gồm: Luồng thông tin giữa 2 bên, luồng tiền xử … .