TrangNTT

MÔ TẢ Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận theo quy trình tuyển dụng; Trực tiếp làm việc với các bộ phận về yêu cầu tuyển dụng; … .

MÔ TẢ Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ thanh toán từ các bộ phận liên quan; Thực hiện các nghiệp vụ thu chi tiền mặt, quản lý tiền mặt của … .

The job Providing marketing strategic planning: Stick to Growth Team’s goal to create Campaigns plan in order to achieve targets; Co-own and brainstorm projects that contribute to continuous user growth; … .

MÔ TẢ Communicate/liaise actively with Product Owner for any requirement clarification or feature study; Analyse business requirements and propose optimal solution to stakeholders; Review business requirements and deliver detailed requirement … .

Công ty Cổ phần Công nghệ Gapo (Gapo) là công ty thành viên của Tập đoàn Công nghệ GGroup. Với GapoWork – Nền tảng kết nối dành cho Doanh nghiệp, … .

Công ty Cổ phần Công nghệ Gapo (Gapo) là công ty thành viên của Tập đoàn Công nghệ GGroup. Với GapoWork – Nền tảng kết nối dành cho Doanh nghiệp, … .

MÔ TẢ Xây dựng App Mobile sử dụng framework React Native cho hệ điều hành Android và iOS; Kết nối webservices để hiển thị thông tin tới khách hàng; Làm … .

The job Understand online ads on Facebook (Conversion, Click, Lead Form…), Google adsense; Make plan strategy of digital performance; Make landing page for campaigns – Responsible for the day to … .

GINNO logo

MÔ TẢ Kiểm tra chất lượng hàng nhập: ngoại quan, tính năng chính; Thực hiện việc sửa chữa, bảo hành: Sửa chữa điện thoại theo uỷ quyền của hãng XOR; … .