Tuyển dụng

MÔ TẢ Xây dựng mẫu, bảng biểu theo yêu cầu của bộ phận. Trình bày các idea thành trên powerpoint, excel. Tổng hợp thông tin các phòng, ban khi được … .

MÔ TẢ Tìm kiếm, xây dựng và mở rộng tệp khách hàng Clients phù hợp với sản phẩm, dịch vụ của Beatvn và hệ sinh thái. Làm việc trực tiếp … .

MÔ TẢ Khả năng sáng tạo, bắt trend nhanh, để tạo ra những content hay, chất, dẫn đầu xu hướng, phù hợp với đối tượng GenZ Cập nhật các tin … .

MÔ TẢ Tham gia phân tích, thiết kế, xây dựng sản phẩm, phát triển dịch vụ của công ty Thiết kế và phát triển các back-ends APIs/Service cho hệ thống … .

MÔ TẢ Xây dựng và vận hành các module kết nối Ngân hàng cho các dịch vụ Cổng thanh toán, Ví điện tử, Thu hộ/Chi hộ và chuyển tiền trên … .

MÔ TẢ CÔNG VIỆC   Lập kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test.  Test các dự án phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác … .

Job Brief:   We are looking for an experienced Chief Operating Officer (COO) to oversee our organization’s ongoing operations and procedures. You will be the company’s second-in-command and responsible for the … .

GPay E-Wallet

MÔ TẢ Có kế hoạch và quản lý vận hành hệ thống sản phẩm/dịch vụ của công ty trên nền tảng Google Cloud Platform (GCP); Làm việc chặt chẽ với … .

MÔ TẢ: Thiết kế các ấn phẩm cho sản phẩm của công ty và phối hợp với bộ phận kỹ thuật nghiên cứu cải tiến các ấn phẩm cho sản … .