Tuyển dụng

VSEC – Công ty CP An ninh mạng Việt Nam là một trong những công ty hoạt động đánh giá An toàn thông tin đầu tiên tại Việt Nam. Chúng … .

Trong hành trình xây dựng và phát triển, Tập đoàn Công nghệ G-Group đã từng bước tạo nên những thành tựu đột phá, vươn mình mạnh mẽ và khẳng định … .

MÔ TẢ 1.Kiểm soát tài chính 2. Nghiệp vụ quản trị Kế hoạch kinh doanh, ngân sách, doanh thu: 3. Nghiệp vụ quản trị hệ thống và dữ liệu tài … .