MÔ TẢ Phối hợp với các nhóm dự án khác thuộc B Community Network (Hệ thống Group gồm Chuyện của Hà Nội, Her, Top Comments, Cao Thủ, v.v) để triển … .

MÔ TẢ Tham gia vận hành các sản phẩm game Online của Công ty; Phân tích hành vi người dùng và nhu cầu sử dụng sản phẩm; Lên kế hoạch … .

MÔ TẢ Cung cấp kế hoạch chiến lược tiếp thị: Bám sát mục tiêu của Nhóm tăng trưởng để tạo kế hoạch Chiến dịch nhằm đạt được mục tiêu. Đóng … .

MÔ TẢ Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) cho các chiến dịch truyền thông. Lên ý … .

JOB DESCRIPTION Communicate/liaise actively with Product Owner for any requirement clarification or feature study; Analyse business requirements and propose optimal solution to stakeholders; Review business requirements and deliver detailed requirement … .

JOB DESCRIPTION Writing clean, quality, maintainable code Work with engineering team to create backend services Coordinate cross-functionally to insure project meets business objectives SKILL AND EXPERIENCE Bachelor’s degree 1-2 year … .

Gapo social network – The enchanting territory Gapo carries with itself the mission of using technology to build and develop new social networks. 5/2021, Gapo launched GapoWork – A business … .

MÔ TẢ Thiết kế UI/UX cho game Mobile 2D, game PC; Thiết kế các Concept 2D bao gồm Concept nhân vật và bối cảnh trong game; Thiết kế chuyển động … .

MÔ TẢ • Lập kế hoạch và tham gia triển khai đánh giá bảo mật, kiểm thử xâm nhập đối với ứng dụng Web, Web service, Mobile; thiết bị mạng, … .