Tuyển dụng

MÔ TẢ Nhận order video từ các phòng ban trong công ty. Tìm kiếm đề tài, phát triển ý tưởng sản xuất các video theo xu hướng. Tham gia trực … .

MÔ TẢ Quay video theo yêu cầu của công ty (đa dạng thể loại): social, tiktok, viral, sự kiện trên hệ thống các kênh của Beatvn. Chỉnh sửa, cắt ghép … .

MÔ TẢ Lên nội dung bài viết về các KOL, streamer. Đăng bài trên trang tin gametv.vn. Am hiểu và viết được các loại nội dung khác. Đảm bảo hoàn … .

MÔ TẢ • Triển khai và thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân (các vị trí mảng Tech cho các Công ty thành viên và các vị trí cấp cao cho … .

MÔ TẢ Phụ trách xây dựng/ thiết kế hình ảnh sáng tạo để quảng bá tuyển dụng & đẩy mạnh thương hiệu tuyển dụng. Chịu trách nhiệm quản lý hệ … .

MÔ TẢ Hỗ trợ Trưởng Ban KTNB trong việc xây dựng các chương trình kiểm toán nội bộ chi tiết; Tham gia vào công tác kiểm toán thực địa; Thực … .

MÔ TẢ Vận hành hệ thống CMS, kiểm soát lỗi; Edit video highlight theo phân công; Follow giải đấu; Trả nội dung cho thuê bao; Thực hiện các nhiệm vụ … .

MÔ TẢ Phát triển mới ứng dụng Mobile trên 2 hệ điều hành Android and IOS; Thảo luận kiến trúc, thiết kế cùng với Team. YÊU CẦU 2+ năm kinh … .

MÔ TẢ Tham gia phát triển các dự án liên quan Golang của Công ty; Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết, lập kế hoạch phát triển dự án; … .