Tuyển dụng

Với số vốn đầu tư ban đầu 150 tỷ VNĐ, TIMA (https://tima.vn/) bắt đầu tham gia thị trường tài chính công nghệ từ năm 2015 với vai trò là nhà … .

GapoWork is a technology platform with more than 20 features to support businesses in effective administration and operation. We currently chave more than 600 business. GapoWork is is a subsidiary … .

GapoWork là Không gian làm việc số sẵn sàng cho doanh nghiệp, tổ chức, với hơn 20 tính năng giao tiếp và cộng tác dễ sử dụng như mạng xã … .