Danh sách tuyển dụng

[HN/HCM] JUNIOR PENTEST – Nhân viên Đánh giá kiểm thử bảo mật
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
02
31/07/2024
Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh (Khách Hàng B2B)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
10,000,000 - 15,000,000
02
31/07/2024
Nhân viên Digital Marketing - Ngành Game
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
30/06/2024
Nhân viên Media
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
30/06/2024
[HN] PROFESSIONAL SERVICES MANAGER – Trưởng phòng Dịch vụ chuyên gia
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
30/06/2024
Chuyên Viên Đào tạo
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
12,000,000 - 17,000,000VNĐ
1
30/06/2024
VSEC
[HN/HCM] SENIOR BUSINESS DEVELOPMENT – Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
2
30/06/2024
Senior Pentester - Chuyên viên Cao cấp Đánh giá kiểm thử bảo mật
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thương lượng
1
15/06/2024
CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
ginno logo mid
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
2
30/06/2024
.Net Developer
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
10,000,000 - 25,000,000VNĐ
1
30/06/2024
Chuyên viên Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thoa thuận
1
31/05/2024