Danh sách tuyển dụng

Business Development Leader (Commercial)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Cạnh tranh
2
31/12/2022
SALE TRAINER
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Up to 1500$
1
31/12/2022
SALE ADMIN
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/12/2022
SENIOR BUSINESS DEVELOPMENT
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Cạnh tranh
15
31/12/2022
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (SMB)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Cạnh tranh
13
31/12/2022
HEAD OF PRODUCT MARKETING
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/12/2022
DEVOPS LEADER
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa Thuận
1
30/12/2022
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/12/2022
TRƯỞNG BỘ PHẬN POLICY
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Up to 20M
1
31/12/2022
TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC (SOCIAL COMMERCE)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Up to 15M
1
31/12/2022
CHUYÊN VIÊN PLANNING (SOCIAL COMMERCE)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
15M-20M
1
31/12/2022
THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ – LnD INTERN
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Hỗ Trợ
2
31/10/2022