Danh sách tuyển dụng

BIÊN KỊCH VIDEO
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
10-12M
2
28/02/2022
NV QUAY PHIM
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
10-12M
1
28/02/2022
BTV MẢNG GAME, STREAMER, KOLS
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
8-15M
2
28/02/2022
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG CAO CẤP
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
18M-25M
1
28/02/2022
CV TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG (EB)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
12M-18M
1
31/01/2022
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/01/2022
CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH CMS
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
8M - 12M
1
31/01/2022
Flutter Developer
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
up to 1500$
1
31/01/2022
Back-end Developer
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
up to 40M
02
31/01/2022
Trực hệ thống giám sát SOC- TIER1
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
6-10 Triệu
2
21/01/2022
Kế toán tổng hợp
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Mobile Dev React Native - Kỹ Sư Phát Triển Ứng Dụng Di Động
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
: