Danh sách tuyển dụng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/03/2024
Chuyên viên Truyền thông nội bộ và Phát triển Văn hóa doanh nghiệp
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/03/2024
[HCM] Chuyên viên cao cấp phát triển kinh doanh (Business Development)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/03/2024
BACKEND DEVELOPER (GOLANG)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/03/2024
GIÁM ĐỐC KINH DOANH
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/03/2024
SENIOR MARKETING
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Upto 1000$
1
29/02/2024
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
29/02/2024
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/01/2024
SENIOR BUSINESS DEVELOPMENT
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Cạnh tranh
03
31/03/2024