Danh sách tuyển dụng

JUNIOR PENTEST (HN/HCM)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thương lượng
1
30/04/2023
THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/03/2023
SALES ADMIN & QC (HCM)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thương lượng
1
31/03/2023
TTS SALE ADMIN
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa Thuận
2
31/03/2023
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/03/2023
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/03/2023
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa Thuận
1
31/03/2023
TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN (CHUYỆN CỦA HÀ NỘI)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
28/02/2023
CONTENT CREATOR (DỰ ÁN DU LỊCH)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/03/2023
TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa Thuận
1
20/04/2023
CONTENT CREATOR (INSIDE THE BOX)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/03/2023
TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN (INSIDE THE BOX)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/03/2023