Danh sách tuyển dụng

PROJECT ASSISTANT
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa Thuận
2
31/07/2022
CHUYÊN VIÊN C&B
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thoản thuận
1
15/07/2022
PR-MARKETING
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
2
31/07/2022
HEAD OF LEGAL DEPARTMENT
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thương lượng
1
05/07/2022
BACK-END DEVELOPER (GOLANG)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa Thuận
02
31/07/2022
NHÂN VIÊN SOC TIER 1/GIÁM SÁT HỆ THỐNG AN TOÀN THÔNG TIN
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
30/06/2022
THỰC TẬP SINH SOC/GIÁM SÁT HỆ THỐNG AN TOÀN THÔNG TIN
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
5
30/06/2022
ACCOUNT MANAGER (HN)
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/07/2022
TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Up to 15M
1
15/07/2022
BRAND MANAGER
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa thuận
1
31/07/2022
DIGITAL MARKETING
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
:
Thỏa Thuận
2
24/06/2022
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Công ty
Mức lương
Ngành nghề
Số lượng
Hạn nộp
:
:
:
:
: