AnhDD

MÔ TẢ Nghiên cứu brief của khách hàng để nắm rõ về nhu cầu của client; Gặp gỡ khách hàng (cùng account) để tư vấn & xác định chính xác … .

MÔ TẢ Tiếp nhận và làm rõ các thông tin từ brief của khách hàng. Phối hợp với nhóm nội bộ (team Production) để xây dựng file đề xuất ý … .

MÔ TẢ Hỗ trợ trực tiếp GĐ Sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch triển khai, kiểm soát công tác thực hiện các dự án theo sự phân công; … .

MÔ TẢ Theo dõi xu hướng thị trường, khảo sát ý kiến người tiêu dùng và tìm hiểu chiến dịch của đối thủ. Phân tích thị trường để định vị … .

MÔ TẢ Interact with the team daily to understand the task requirements. Coordinate with cross-discipline team members such as project coordinators, business, designers, developers, product team to ensure that all … .

MÔ TẢ Xây dựng kế hoạch marketing và kế hoạch phát triển thương hiệu theo đúng định vị, chiến lược phát triển của thương hiệu VSEC. Quản lý ngân sách … .

MÔ TẢ Sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho theo đúng sơ đồ kho, đúng tiêu chuẩn bảo quản hàng hóa trong kho. Kiểm tra các chứng từ … .

MÔ TẢ Hoạch định và chuẩn hóa hệ thống kế toán; Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính; Tổ chức công việc và … .

MÔ TẢ Chịu trách nhiệm về công việc của kế toán tổng hợp: Báo cáo thuế, báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo ngân hàng… Làm báo … .