TRƯỞNG PHÒNG CỘNG ĐỒNG
Công ty: GTV
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/11/2020