TRƯỞNG BỘ PHẬN GIÁM SÁT AN TOÀN
Công ty: Beatvn
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
Business Development Manager
Công ty: Gapo
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC GUTINA
Công ty: G-Pay
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN SEEDING
Công ty: Beatvn
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
KẾ TOÁN NỘI BỘ
Công ty: G-Pay
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
TRƯỞNG PHÒNG CỘNG ĐỒNG
Công ty: GTV
Vị trí: Vận hành
Mức lương: 20.000.000 - 30.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
Product Mananger (Quản lý sản phẩm)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Vận hành
Mức lương: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021