CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH DỰ ÁN
Công ty: Beatvn
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN QUAN HỆ ĐỐI TÁC
Công ty: Beatvn
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN QUAN HỆ ĐỐI TÁC
Công ty: Beatvn
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN SÁNG TẠO
Công ty: Beatvn
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021