TRƯỞNG PHÒNG MARKETING
Công ty: G-Pay
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2020
MARKETING MANAGER
Công ty: G-Group
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 1.500$ - 2.000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2020