MEDIA PLANNER
Công ty: GTV
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 10.000.000 - 18.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020