MARKETING MANAGER
Công ty: Vsec
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG
Công ty: G-Pay
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
TRƯỞNG NHÓM KIỂM DUYỆT
Công ty: Beatvn
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ & VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Công ty: Gapo
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020
TRƯỞNG PHÒNG MARKETING
Công ty: G-Pay
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2020