ART DIRECTOR
Công ty: Beatvn
Vị trí: Thiết kế đồ họa
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
UI/UX DESIGNER
Công ty: Gapo
Vị trí: Thiết kế đồ họa
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
ARTIST GAME 2D
Công ty: GTV
Vị trí: Thiết kế đồ họa
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021