CONTENT MARKETING
Công ty: G-Pay
Vị trí: Marketing
Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
CAMPAIGN EXECUTIVE
Công ty: Gapo
Vị trí: Marketing
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
MARKETING DIGITAL
Công ty: Gapo
Vị trí: Marketing
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
MARKETING PARTNERSHIP
Công ty: Gapo
Vị trí: Marketing
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
MARKETING STRATEGIC PLANER
Công ty: Gapo
Vị trí: Marketing
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021