NHÂN VIÊN KINH DOANH
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/06/2021
TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁT TRIỀN KINH DOANH
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
NHÂN VIÊN KINH DOANH AI CAMERA
Công ty: HANET
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
Business Development Executive
Công ty: Gapo
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
BUSINESS DEVELOPMENT
Công ty: G-Pay
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
Nhân viên Kinh doanh nền tảng Game
Công ty: GTV
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
TRƯỞNG NHÓM PLANNING
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021