Nhân viên Lễ tân - Hành chính
Công ty: G-Group
Vị trí: Hành chính
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021