Nhân viên Lễ tân - Hành chính
Công ty: G-Group
Vị trí: Hành chính
Mức lương: 6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 29/02/2020