Web Engineer (Hit.vn)
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 25.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/01/2020
Mobile Developer
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2020
Back-end Developer
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2020
PHP DEVELOPER (Senior + Junior)
Công ty: GTV
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: up to 1000$
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/01/2020
TEST LEADER
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 1000$-1800$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2020
TECHNICAL PROJECT MANAGER
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 1200$ - 1800$
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/01/2020
TEAMLEAD/ SENIOR DATA ENGINEER
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 5
Hạn nộp: 31/01/2020
MOBILE ENGINEER (Hit.vn)
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/01/2020
Senior PHP Developer
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2020
Senior Android Developer (Mobile Apps, Java)
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/01/2020
System Engineer/ DevOps
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/01/2020
Senior iOS developer
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/01/2020
Senior Frontend developer (VueJs/React)
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/01/2020
Senior Backend developer (Python/Nodejs)
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 8
Hạn nộp: 31/01/2020