Frontend Developer
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/09/2020
Business Analyst
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/09/2020
PRODUCT MANAGER GAME
Công ty: GTV
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
PHP DEVELOPER
Công ty: GTV
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 18.000.000 - 20.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
PRODUCT OWNER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 30.000.000 - 45.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
AUTOMATION TESTER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
CTO

CTO

Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 3.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
Golang/Python Backend Developer
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/08/2020
DEVOPS ENGINEER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
PRODUCT MANAGER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
Senior IT Security Consultant
Công ty: Vsec
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
Senior Pentester
Công ty: Vsec
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.500$
Số lượng: 4
Hạn nộp: 31/08/2020
BUSINESS DEVELOPMENT
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 12.000.000-20.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
LẬP TRÌNH VIÊN PHP
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.800$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/08/2020
C++ ENGINEER
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/08/2020
System Engineer/ DevOps
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/08/2020
Senior Backend developer (Python/Nodejs)
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 8
Hạn nộp: 31/08/2020