CHUYÊN SÁNG TẠO VIDEO
Công ty: Beatvn
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/03/2020
TRƯỞNG NHÓM NỘI DUNG FANPAGE
Công ty: Beatvn
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/03/2020
C++ ENGINEER
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 20.000.000 - 35.000.000
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/03/2020
COMPUTER VISION ENGINEER
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 29/02/2020
Web Engineer (Hit.vn)
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 25.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 29/02/2020
TEST LEADER
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 1000$-1800$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 29/02/2020
TECHNICAL PROJECT MANAGER
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 1200$ - 1800$
Số lượng: 2
Hạn nộp: 29/02/2020
TEAMLEAD/ SENIOR DATA ENGINEER
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 5
Hạn nộp: 29/02/2020
PRODUCT OWNER
Công ty: Gapo
Vị trí: Vận hành
Mức lương: 1000$ - 1500$
Số lượng: 2
Hạn nộp: 29/02/2020
MOBILE ENGINEER (Hit.vn)
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 29/02/2020
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
Công ty: G-Group
Vị trí: Đầu tư
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 29/02/2020
EVENT EXECUTIVE
Công ty: Gapo
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ
Số lượng: 3
Hạn nộp: 29/02/2020
CAMPAIGN MANAGER
Công ty: Gapo
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 29/02/2020
PR EXCUTIVE
Công ty: Gapo
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 29/02/2020
Chuyên viên Kiểm thử
Công ty: Gapo
Vị trí: Nhân viên kiểm thử
Mức lương: 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 29/02/2020
Senior PHP Developer
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 29/02/2020
Social Media Manager
Công ty: G-Group
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 20.000.000 - 30.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 29/02/2020
Senior Android Developer (Mobile Apps, Java)
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 29/02/2020
System Engineer/ DevOps
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 3
Hạn nộp: 29/02/2020
Senior iOS developer
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 29/02/2020
Senior Frontend developer (VueJs/React)
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 29/02/2020
Senior Backend developer (Python/Nodejs)
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 8
Hạn nộp: 29/02/2020
Nhân viên Lễ tân - Hành chính
Công ty: G-Group
Vị trí: Hành chính
Mức lương: 6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 29/02/2020
GRAPHIC DESIGNER
Công ty: Gapo
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 18,000,000 - 25,000,000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 29/02/2020