Backend Dev (Java, AWS)
Công ty: Vsec
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/06/2021
SENIOR SOFTWARE ENGINEER
Công ty: Vsec
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: up to 25.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021