Senior IT Security Consultant
Công ty: Vsec
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/07/2020
MARKETING DESIGNER
Công ty: Vsec
Vị trí: Thiết kế đồ họa
Mức lương: 8.000.000-10.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/07/2020
Senior Pentester
Công ty: Vsec
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.500$
Số lượng: 4
Hạn nộp: 31/07/2020