SENIOR REACT NATIVE
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/04/2021
UI/UX DESIGNER
Công ty: Gapo
Vị trí: Thiết kế đồ họa
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CAMPAIGN EXECUTIVE
Công ty: Gapo
Vị trí: Marketing
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
MARKETING DIGITAL
Công ty: Gapo
Vị trí: Marketing
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
MARKETING PARTNERSHIP
Công ty: Gapo
Vị trí: Marketing
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
MARKETING STRATEGIC PLANER
Công ty: Gapo
Vị trí: Marketing
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
Business Development Manager
Công ty: Gapo
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
Senior ReactJS
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/05/2021
Golang/Python Backend Developer
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 3
Hạn nộp: 30/04/2021
System Engineer/ DevOps
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 3
Hạn nộp: 30/04/2021
Senior Frontend developer (VueJs/React)
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/04/2021
Senior Backend developer (Python/Nodejs)
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 8
Hạn nộp: 31/05/2021