BUSINESS DEVELOPMENT
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 8.000.000-12.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2020
LẬP TRÌNH VIÊN PHP
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.800$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2020
MOBILE DEVELOPER (REACT NATIVE)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/06/2020
LẬP TRÌNH VIÊN BACK-END (GOLANG)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.800$
Số lượng: 3
Hạn nộp: 30/06/2020
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.000$
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/05/2020
TRƯỞNG PHÒNG MARKETING
Công ty: G-Pay
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2020
SENIOR TESTER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Nhân viên kiểm thử
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/05/2020