CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Công ty: G-Pay
Vị trí: Chăm sóc khách hàng
Mức lương: 7.000.000 - 9.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
PRODUCT OWNER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 30.000.000 - 45.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
AUTOMATION TESTER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
CTO

CTO

Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 3.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
DEVOPS ENGINEER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
PRODUCT MANAGER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
BUSINESS DEVELOPMENT
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 12.000.000-20.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
LẬP TRÌNH VIÊN PHP
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.800$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/08/2020
SENIOR TESTER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Nhân viên kiểm thử
Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/08/2020