KẾ TOÁN TRƯỞNG
Công ty: G-Group
Vị trí: Tài chính & Kế toán
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2021
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO
Công ty: G-Group
Vị trí: Tài chính & Kế toán
Mức lương: 18.000.000 - 25.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/01/2021