C++ ENGINEER
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 20.000.000 - 35.000.000
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/03/2020
COMPUTER VISION ENGINEER
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 29/02/2020
Web Engineer (Hit.vn)
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 25.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 29/02/2020
MOBILE ENGINEER (Hit.vn)
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 29/02/2020
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
Công ty: G-Group
Vị trí: Đầu tư
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 29/02/2020
Social Media Manager
Công ty: G-Group
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 20.000.000 - 30.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 29/02/2020
Nhân viên Lễ tân - Hành chính
Công ty: G-Group
Vị trí: Hành chính
Mức lương: 6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 29/02/2020