CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG
Công ty: G-Group
Vị trí: Nhân sự
Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 15/09/2019
Digital Marketing
Công ty: G-Group
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 18.000.000 - 22.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/09/2019