CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC
Công ty: G-Group
Vị trí: Đầu tư
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG- PHÒNG NHÂN SỰ
Công ty: G-Group
Vị trí: Nhân sự
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/04/2021
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Công ty: G-Group
Vị trí: Tài chính & Kế toán
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
TRƯỞNG NHÓM ĐÀO TẠO
Công ty: G-Group
Vị trí: Nhân sự
Mức lương: Upto 25.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN KIẾM TOÁN NỘI BỘ
Công ty: G-Group
Vị trí: Tài chính & Kế toán
Mức lương: 18.000.000 - 20.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
Nhân viên Lễ tân - Hành chính
Công ty: G-Group
Vị trí: Hành chính
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021