QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
Công ty: G-Group
Vị trí: Đầu tư
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/11/2019
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Công ty: G-Group
Vị trí: Nhân sự
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/11/2019
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO
Công ty: G-Group
Vị trí: Nhân sự
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/11/2019