CHUYÊN VIÊN ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG
Công ty: Beatvn
Vị trí: Phát triển đối tác
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/06/2021
CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH SẢN PHẤM
Công ty: Beatvn
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/06/2021
LẬP TRÌNH BACK-END
Công ty: Beatvn
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/06/2021
NHÂN VIÊN KINH DOANH
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/06/2021
TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁT TRIỀN KINH DOANH
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
ART DIRECTOR
Công ty: Beatvn
Vị trí: Thiết kế đồ họa
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ TỐI ƯU HÓA DOANH THU
Công ty: Beatvn
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ
Công ty: Beatvn
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH DỰ ÁN
Công ty: Beatvn
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN QUAN HỆ ĐỐI TÁC
Công ty: Beatvn
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN QUAN HỆ ĐỐI TÁC
Công ty: Beatvn
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
TRƯỞNG BỘ PHẬN GIÁM SÁT AN TOÀN
Công ty: Beatvn
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
TRƯỞNG NHÓM PLANNING
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
CHUYÊN VIÊN SÁNG TẠO - HCM
Công ty: Beatvn
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021
TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ & ĐÀO TẠO
Công ty: Beatvn
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/05/2021