NHÂN VIÊN VÂN HÀNH
Công ty: GTV
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC
Công ty: G-Pay
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
SOC MANAGER
Công ty: Vsec
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
TRƯỞNG PHÒNG MARKETING
Công ty: GTV
Vị trí: Marketing
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
FRONT-END (PHP) DEVELOPER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: up to 1.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO NỘI DUNG
Công ty: Beatvn
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Công ty: Beatvn
Vị trí: Network
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN NỘI DUNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI
Công ty: Beatvn
Vị trí: Network
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
TRƯỞNG NHÓM QUẢN TRỊ CÁC DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI
Công ty: Beatvn
Vị trí: Network
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
TRƯỞNG NHÓM MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI CỘNG ĐỒNG
Công ty: Beatvn
Vị trí: Network
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
TRƯỞNG NHÓM PLANNING
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
CHUYÊN VIÊN PLANNING
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ
Công ty: Beatvn
Vị trí: Thiết kế đồ họa
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Công ty: Beatvn
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
NHÂN VIÊN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
Công ty: Beatvn
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
BACK-END DEVELOPER
Công ty: GTV
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
NHÂN VIÊN KINH DOANH
Công ty: Vsec
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
SALE EXECUTIVE - B2B
Công ty: G-Pay
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
CHUYÊN VIÊN ĐỐI TÁC NHÂN SỰ
Công ty: G-Group
Vị trí: Nhân sự
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Công ty: G-Pay
Vị trí: Chăm sóc khách hàng
Mức lương: Upto 15.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
PRODUCT OWNER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 30.000.000 - 45.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
BACK-END DEVELOPER (JAVA)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
LẬP TRÌNH VIÊN PHP
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.800$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
MOBILE DEVELOPER (REACT NATIVE)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021
SENIOR BACK-END (GOLANG)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/03/2021
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/03/2021
SENIOR TESTER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Nhân viên kiểm thử
Mức lương: upto 22.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/03/2021
BACKEND DEVELOPER
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: up to 2000$
Số lượng: 5
Hạn nộp: 28/03/2021
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO
Công ty: G-Group
Vị trí: Nhân sự
Mức lương: Upto 25.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/03/2021