Công ty CP an ninh mạng Việt Nam

ICTNEWS: CÁC TỔ CHỨC NÊN DÀNH TỐI THIỂU 10% NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ CNTT MỖI NĂM CHO DỊCH VỤ BẢO MẬT

Theo đại diện Công ty cổ phần an ninh mạng (VSEC), để giảm thiểu những tổn thất khi bị tấn công mạng, các tổ chức nên thường xuyên rà soát … .