TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

 • Công ty: G-Innovations
 • Địa chỉ: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2021
 • Thu nhập: Thỏa thuận

MÔ TẢ

 • Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, các phòng ban;
 • Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của Tổng Giám Đốc được thông báo và thực hiện nghiêm túc;
 • Hỗ trợ Tổng Giám Đốc theo dõi và làm việc với các bộ phận trong Công ty;
 • Tham mưu và xử lý cho Tổng Giám Đốc các vấn đề liên quan đến tài chính, pháp lý, vận hành;
 • Đề xuất giải pháp thực hiện và giúp việc cho Tổng Giám Đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại;
 • Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Trách nghiệm

 • Thay mặt Tổng Giám Đốc làm việc với các phòng ban và các đối tác theo chỉ thị của Tổng Giám Đốc;
 • Tham mưu và đề xuất các giải pháp trong việc xử lý các vấn đề trong và ngoài Công ty;
 • Trợ giúp Tổng Giám Đốc thực hiện các chiến lược Công ty.

Quyền hạn

 • Yêu cầu các bộ phận khác thực hiện theo chỉ thị của Tổng Giám Đốc và nội quy của Công ty;
 • Yêu cầu các bộ phận trong công ty hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

YÊU CẦU

 • Sử dụng tiếng Anh xuất sắc;
 • Kỹ năng giao tiếp và quan hệ con người xuất sắc;
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
 • Có tầm nhìn chiến lược, khả năng sắp xếp, tổ chức công việc khoa học;
 • Có kiến thức Quản trị kinh doanh, Tài chính.

QUYỀN LỢI 

 • Chế độ lương hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường;
 • Chế độ thưởng các ngày lễ, tết; thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh cùng chế độ phúc lợi dành cho nhân sự cấp cao;
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;
 • Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ….;
 • Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Thông tin liên hệ

Email: tuyendung@g-group.vn | Sđt: 02473 066 222 Máy lẻ: 1

Ứng tuyển cho vị trí này

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.