SENIOR REACTJS DEVELOPER

 • Công ty
  :
  Gapo
 • Ngành nghề
  :
  Công nghệ thông tin
 • Thu nhập
  :
  Cạnh tranh
 • Số lượng
  :
  2
 • Hạn nộp hồ sơ
  :
  30/09/2022

The Job

Your Skills And Experience

Why You’d Love Working Here

Location: 1st Floor, B Building – Golden Land Tower, 275 Nguyen Trai, Thanh Xuan, HN M Floor, IPC Building, No. 1489 Nguyen Van Linh, Tan Phong Ward, Distric

Thông tin liên hệ

Email: [email protected] | Sđt: 02473 066 222 Máy lẻ: 1

Ứng tuyển cho vị trí này

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.