Giới thiệu tập đoàn

Giới thiệu về G-Group

Tổng quan

Tổng quan

Thành lập từ năm 2016 cho đến nay G-Group đã là một tập đoàn công nghệ với hơn 1,000 nhân sự và 8 công ty thành viên. Tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ và giải trí.
Sứ mệnh

Sứ mệnh

G-Group và các công ty thành viên luôn mang trong mình một sứ mệnh sử dụng công nghệ để giải quyết các bài toán về tài chính đem lại tiện ích và trải nghiệm mới cho người dùng.
chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

Chú trọng vào con người, đầu tư vào công nghệ quyết tâm trở thành tập đoàn công nghệ lớn vào năm 2021.