Chuyên viên Kiểm thử
Công ty: Gapo
Vị trí: Nhân viên kiểm thử
Mức lương: 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/09/2019
Senior PHP Developer
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/09/2019
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG
Công ty: G-Group
Vị trí: Nhân sự
Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 15/09/2019
Digital Marketing
Công ty: G-Group
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 18.000.000 - 22.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/09/2019
Senior Android Developer (Mobile Apps, Java)
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/09/2019
System Engineer/ DevOps
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 800 - 1500$
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/10/2019
Senior iOS developer
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/09/2019
Senior Frontend developer (VueJs/React)
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/09/2019
Senior Backend developer (Python/Nodejs)
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 8
Hạn nộp: 30/09/2019
G-INNOVATIONS TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ
Công ty: G-innovations
Vị trí: Nhân sự
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 15/09/2019