Frontend Developer
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/09/2020
Business Analyst
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/09/2020
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
Công ty: Vsec
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/09/2020
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Công ty: GTV
Vị trí: Chăm sóc khách hàng
Mức lương: 7.000.000 - 10.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
NHÂN VIÊN KINH DOANH GTV
Công ty: GTV
Vị trí: Game/Kinh doanh
Mức lương: 8.000.000 - 15.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
PRODUCT MANAGER GAME
Công ty: GTV
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Công ty: G-Pay
Vị trí: Chăm sóc khách hàng
Mức lương: 7.000.000 - 9.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
MEDIA PLANNER
Công ty: GTV
Vị trí: Truyền thông & Quảng cáo
Mức lương: 10.000.000 - 18.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ HCM
Công ty: GTV
Vị trí: Thiết kế đồ họa
Mức lương: 15.000.000 - 23.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ
Công ty: GTV
Vị trí: Thiết kế đồ họa
Mức lương: 13.000.000 - 18.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
PHP DEVELOPER
Công ty: GTV
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 18.000.000 - 20.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
PRODUCT OWNER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 30.000.000 - 45.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
AUTOMATION TESTER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
CTO

CTO

Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 3.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
NHÂN VIÊN KINH DOANH
Công ty: Vsec
Vị trí: Kinh doanh
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Công ty: G-Group
Vị trí: Kế hoạch & Đầu tư
Mức lương: 16.000.000 - 26.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
Golang/Python Backend Developer
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/08/2020
DEVOPS ENGINEER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.500$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
PRODUCT MANAGER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 2000$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Công ty: G-Group
Vị trí: Tài chính & Kế toán
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
Trợ Lý Giám Đốc Điều Hành
Công ty: Beatvn
Vị trí: Trợ lý
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
Campaign Manager
Công ty: Beatvn
Vị trí: Marketing
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ
Công ty: Beatvn
Vị trí: Thiết kế đồ họa
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
 NHÂN VIÊN R&D GAME
Công ty: GTV
Vị trí: Game/Kinh doanh
Mức lương: 8.000.000 - 15.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ
Công ty: G-Group
Vị trí: Ngành luật
Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
Senior IT Security Consultant
Công ty: Vsec
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
MARKETING DESIGNER
Công ty: Vsec
Vị trí: Thiết kế đồ họa
Mức lương: 8.000.000-12.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO
Công ty: G-Group
Vị trí: Tài chính & Kế toán
Mức lương: 18.000.000 - 25.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
Senior Pentester
Công ty: Vsec
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.500$
Số lượng: 4
Hạn nộp: 31/08/2020
 Product Operations Manager
Công ty: Gapo
Vị trí: Vận hành
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
BUSINESS DEVELOPMENT
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 12.000.000-20.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
LẬP TRÌNH VIÊN PHP
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Up to 1.800$
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/08/2020
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)
Công ty: G-Pay
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: 15.000.000 - 25.000.000
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/08/2020
SENIOR TESTER
Công ty: G-Pay
Vị trí: Nhân viên kiểm thử
Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/08/2020
C++ ENGINEER
Công ty: G-Group
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/08/2020
System Engineer/ DevOps
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/08/2020
Senior Backend developer (Python/Nodejs)
Công ty: Gapo
Vị trí: Công nghệ thông tin
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng: 8
Hạn nộp: 31/08/2020
CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM (TESTER)
Công ty: G-Group
Vị trí: Nhân viên kiểm thử
Mức lương: 12,000,000 - 18,000,000 VNĐ
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/08/2020