Tuyển dụng

MÔ TẢ Xây dựng và giám sát thực hiện quy trình ISO 9001 – 2015 và quy trình nội bộ công ty; Xây dựng quy trình; Giám sát thực hiện … .

ginno logo mid

MÔ TẢ Thực hiện các công việc lắp ráp, hoàn thiện sản phẩm theo hướng dẫn công việc; Đảm bảo tiến độ và chất lượng nội dung công việc được … .

MÔ TẢ Xây dựng quy trình, định mức, hệ thống hóa toàn bộ quá trình sản xuất hiện tại; Tiếp nhận chuyển giao hồ sơ nghiên cứu quá trình EVT, … .

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Giám sát, thẩm định giám sát phát triển các hệ thống kiểm thử cho các dòng sản phẩm.  Giảm sát triển khai hệ thống kiểm thử và viết báo cáo, thẩm định tài liệu thiết kế hệ thống  Thảo luận với PM và nhóm phát triển về giải pháp cho từng chức năng cụ thể.  Tạo yêu cầu: SRS, hướng dẫn sử dụng.  Cập nhật tài liệu khi có yêu cầu thay đổi.  Làm việc chặt chẽ với khách hàng / PM về kế hoạch và ước tính thời gian cho kế hoạch đề ra.  Lập kế hoạch kiểm thử, test case cho các dự án.  Tạo dữ liệu để kiểm tra. Thiết lập môi trường kiểm thử.  Viết báo cáo tiến độ, lịch trình và kiểm tra kiểm soát chất lượng.  Thực hiện kiểm tra hoặc phê duyệt trước khi giao sản phẩm cho khách hàng.  Quản lý các issue  Quản lý và training cho off-shore team  Gửi report tuần\report tháng cho PM hoặc Division manager  Tham gia các buổi meeting, review  Đánh giá KPI cho tất cả các dự án hàng tháng  Quản lý \ điều phối test resource cho các dự án  Quản lý, điều … .

MÔ TẢ Porting android sang 1 thiết bị mới; Xây dựng launcher mới cho android với màn hình đặc thù; Xây dựng các app hệ thống; Tối ưu các thành … .

Công ty Cổ phần Công nghệ Gapo (Gapo) là công ty thành viên của Tập đoàn Công nghệ G-Group. Với GapoWork – Nền tảng kết nối dành cho Doanh nghiệp, … .

MÔ TẢ Triển khai và thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo nhu cầu tuyển dụng và theo từng giai đoạn phát triển của Công ty; Trực tiếp … .

We are looking for a Senior Flutter developer interested in building performant mobile apps on both the iOS and Android platforms.You will be responsible for architecting and building these applications, … .

The Job We are looking for Experienced Android Developer to join our dynamic teams, doing 3 fast-growing products: Personalized News, Social Network, Public Administration. (You can choose one team to … .