ThienDD

MÔ TẢ Địa điểm làm việc: Quận 7, TP. Hồ Chí Minh Tham gia nghiên cứu sản phẩm mới, tiếp xúc thị trường, khảo sát nhu cầu, đề xuất ý … .

MÔ TẢ Nghiên cứu, tham khảo tài liệu kỹ thuật của đối tác để hiểu về luồng kỹ thuật bao gồm: Luồng thông tin giữa 2 bên, luồng tiền xử … .

MÔ TẢ Tham gia triển khai theo quy trình đánh giá bảo mật, kiểm thử xâm nhập đối với ứng dụng và hệ thống hạ tầng CNTT. Thực hiện đánh … .

MÔ TẢ Địa điểm làm việc: Quận 7, TP Hồ Chí Minh Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu kinh doanh được giao hàng tháng/quý/năm của khu vực kinh doanh … .

MÔ TẢ Địa điểm làm việc: Hà Nội Tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của khách hàng sử dụng sản … .

MÔ TẢ Địa điểm làm việc: Hà Nội và Quận 7, TP Hồ Chí Minh Khắc phục hoàn toàn các sự cố kỷ thuật trên các sản phẩm, thiết bị … .

MÔ TẢ Địa điểm làm việc: Quận 7, TP Hồ Chí Minh Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu kinh doanh được giao hàng tháng/quý/năm của khu vực kinh doanh … .

MÔ TẢ Địa điểm làm việc: Quận 7, TP Hồ Chí Minh Theo dõi và thu thập thông tin phản hồi từ thị trường, phân tích các báo cáo nghiên … .

MÔ TẢ Xây dựng và vận hành các module kết nối Ngân hàng cho các dịch vụ Cổng thanh toán, Ví điện tử, Thu hộ/Chi hộ và chuyển tiền trên … .