KẾ TOÁN TRƯỞNG
Công ty: G-Group
Vị trí: Tài chính & Kế toán
Mức lương: Cạnh Tranh
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021
CHUYÊN VIÊN KIẾM TOÁN NỘI BỘ
Công ty: G-Group
Vị trí: Tài chính & Kế toán
Mức lương: 18.000.000 - 20.000.000
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/04/2021